Tariffkonferansen 2021

Tidspunkt
26.01.21: kl 10:00 - 26.01.21: kl 14:00
Påmeldingsfrist
05.01.21
Avmeldingsfrist
18.01.21
Sted
Ikke oppgitt
Pris
Digital deltaker:
0,-
Ledige plasser
4

Påmeldingsfristen for kurset har utløpt.


Om arrangementet

Følgende er invitert:

• Rådgivende utvalg for tariff, alle tariffområder
• Leder og nestleder i regionene
• Hovedstyret
• Leder rådgivende utvalg for NAV
• Leder rådgivende utvalg for UH
• Forhandlingsledere statlige virksomheter (Bufetat, Skatt, NAV, Domstoladministrasjonen, Krimomsorgen, Statens Veivesen)
• Leder og nestleder for BiA
• Leder og nestleder for TiA
• Enkelte ansatte fra sekretariatet
• Senior- og studentleder
• Andre aktuelle grupper/lokallag
• De største lokallagene KS

Påmeldingsfristen for kurset har utløpt.