Rammer for arbeidstid

Tidspunkt
16.10.20: kl 10:00 - 16.10.20: kl 11:30
Påmeldingsfrist
05.10.20
Sted
Ikke oppgitt
Pris
Gratis
Ledige plasser
20

Om arrangementet

  • Gjennomgang av utvalgte emner i arbeidsmiljølovens kap.10., herunder bl.a.
  • Krav til arbeidstidsordninger
  • Alminnelig arbeidstid
  • Gjennomsnittsberegning
  • Overtid
  • Daglig og ukentlig fritid
  • Søndagsarbeid
  • Nattarbeid
  • Unntak