Politisk råd 2021

Tidspunkt
10.06.21: kl 10:00 - 11.06.21: kl 14:00
Påmeldingsfrist
19.05.21
Avmeldingsfrist
31.05.21
Sted
Ikke oppgitt
Pris
Gratis
Ledige plasser
41

Om arrangementet

De som inviteres til å delta er

Hovedstyrets medlemmer (også vara), lederne for rådgivende utvalg, regionstyrene (fem stemmeberettigede per regionstyre), valgkomitéens medlemmer, ordfører, varaordfører og æresmedlemmer. 

 

Ettersom Politisk råd er digitalt, har vi i år en utvidet invitasjonsliste:

 • Alle regionstyremedlemmene inviteres. De som har mulighet til det kan møtes fysisk
 • Studentene i studentutvalget
 • Lokallagsledere for de største lokallagene, 40 +
 • Styret AiV
 • Forhandlingsutvalgene stat (Bufetat, NAV, Skatt)
 • Tariffutvalgene og engasjerte i forhandlingsarbeidet
 • TiA-styret
 • BiA-styret
 • Styret Oslo kommune
 • Seniorutvalget
 • UH-utvalget
 • NAV-utvalget

Hva er Politisk råd?

Se § 9 i vedtektene for nærmere beskrivelse av Politisk råd som arena.


Under Politisk råd vil det være et foredrag (den 10.6. kl. 10.45-11.30) ved Erik Solheim som alle medlemmer inviteres til. Det er en egen påmelding for dette arrangementet.