Politisk råd 2020, Oslo

Tidspunkt
01.09.20: kl 10:00 - 02.09.20: kl 15:00
Påmeldingsfrist
07.08.20
Avmeldingsfrist
15.08.20
Sted
Thon Hotel Opera
Dronning Eufemias gate 4, OSLO
Pris
Medlem (deltaker):
0,-
Ledige plasser
15

Om arrangementet

De som inviteres til å delta er

Hovedstyrets medlemmer (også vara), lederne for rådgivende utvalg, regionlederne samt ytterligere inntil fire representanter fra hver region, valgkomitéens medlemmer, ordfører, varaordfører og æresmedlemmer.


Hva er Politisk råd?

Se § 9 i vedtektene for nærmere beskrivelse av Politisk råd som arena. 


Regionstyremøter

Mange regionstyrer velger å avholde styremøte i forkant av Politisk råd. Dersom det er regionstyrer som ønsker å ha møterom på Thon Hotel Opera, er det fint om dere bestiller dette selv. Det kan settes på felles regning.

 

Middag 31. august

Det blir fellesmiddag kl. 20.00 for de som ønsker det. Kryss av i påmeldingsskjema.

Kryss også av for overnatting om du kommer den 31. august.