tilbake

Pensjonskurs for tillitsvalgte trinn II

Tidspunkt
24.11.22 kl 09:00 - 24.11.22 kl 11:00
Påmeldingsfrist
14.11.22
Avmeldingsfrist
17.11.22
Sted
Teams
UKJENT POSTSTED
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
20

Om arrangementet

  • Dette kurset er for tillitsvalgte som jobber i offentlig sektor
  • Du bør ha tatt trinn II eller ha en del erfaring med pensjon
  • Ansvaret for egen pensjon er i stadig større grad overført til den enkelte. Akademikerforbundet ønsker at tillitsvalgte skal kunne være en ressurs for våre medlemmer innen dette området. Derfor tilbys du som tillitsvalgt opplæring gjennom egne kurs.
   • Dette kurset er for tillitsvalgte som jobber i offentlig sektor og som har gjennomgått trinn 1 (grunnleggende regler offentlig tjenestepensjon), eller har erfaring med pensjonsregelverket for offentlige ordninger.
   • Trinn II vil gi en repetisjon av de viktigste reglene gjennomgått i Trinn 1 og en innføring i regelverket rundt private tjenestepensjonsordninger. Det skrives mye om pensjon, og det er viktig å vite hva som gjelder Likheter og ulikheter.