Konflikthåndtering på arbeidsplassen trinn I 2020

Det er ingen ledige plasser
Tidspunkt
13.10.20: kl - 14.10.20: kl
Påmeldingsfrist
07.09.20
Sted
Radisson Blu Scandinavia
Holbergsgate 30, OSLO
Pris
Gratis
Venteliste

Om arrangementet

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Akademikerforbundet 
Formål: Gjøre tillitsvalgte og medlemmer bedre rustet til å håndtere ev. konflikter på arbeidsplassen.


  • Tillitsvalgtes rolle ved konfliktbehandling
  • Konfliktbehandling – konfliktløsning
  • Mer om årsaker til konflikter
  • Konsekvenser for arbeidstaker ved overprøving av konfliktsaker i nemnd og domstoler mv.
  • Perspektiver på konflikter
  • Normalisering av konflikter
  • Kommunikasjonsmodell
  • Tolkninger og tilnærminger