tilbake

Introkurs - Ny som tillitsvalgt

Tidspunkt
19.08.24 kl 09:00 - 19.08.24 kl 12:00
Påmeldingsfrist
14.08.24
Avmeldingsfrist
15.08.24
Sted
Teams
UKJENT POSTSTED

Om arrangementet

Målgruppe: Alle nye tillitsvalgte

Mål for kurset: Tillitsvalgt får en grunnleggende innføring i mandatet og de viktigste oppgavene for tillitsvalgte – oppfordres til å melde seg på skolering

Innhold:

9.00 – 9.30: Tillitsvalgtrollen på arbeidsplassen etter hovedavtalen

v/ Martin Ølander 

 

9.30 – 9.50: Lokallaget og tillitsvalgtrollen i forbundets organisering

v/ Regionstyrerepresentant 

 

10.00 – 10.50: Kontinuerlig tillitsvalgtarbeid

Verving / lokallagsbygging

 

Lønnsforhandlinger og medbestemmelse

Bistand til medlemmer

v/ Martin Ølander

 

11.00 – 11.30: Oppgaver som tillitsvalgt og praktiske øvelser  

à Summegruppe 10 min.