Grunnkurs for tillitsvalgte trinn II

Tidspunkt
16.11.21: kl 10:00 - 17.11.21: kl 14:00
Påmeldingsfrist
02.11.21
Sted
Ikke oppgitt
Pris
Gratis
Ledige plasser
18

Om arrangementet

Formål: bygge kompetanse blant tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i Akademikerforbundet
Målgruppe / deltakerforutsetninger: Tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i Akademikerforbundet

Læringsmål for deltakere:

 •     å gi innføring i Akademikerforbundets styringsdokumenter (vedtekter - politisk plattform - politiske prioriteringer).
 •     å gi deltakerne en innføring i tillitsvalgtes plikter og rettigheter i forhold til hovedavtalene.
 •     å gi deltakerne en oversikt over de mest sentrale og viktigste bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.
 •     å informere om likestilling og seniorpolitikk i arbeidslivet. å gi en innføring i IA - avtalen (inkluderende arbeidsliv):
  • Formål med avtalen 
  • Inngåelse av avtalen 
  • Partene i IA – avtalen

Tema/innhold:
 •     Info om Akademikerforbundet og Unio 
  • Akademikerforbundets organisatorisk oppbygging 
  • Akademikerforbundets lønn- og personalpolitikk
 •     Hva er en hovedavtale og hva er en hovedtariffavtale 
  • Ord og uttrykk
 •     Hva innebærer det å være tillitsvalgte for Akademikerforbundet
 •     Sentrale bestemmelser (lov- og avtaleverk) som regulerer lønns- og arbeidsvilkår