Grunnkurs for tillitsvalgte trinn I

Tidspunkt
07.09.21: kl 10:00 - 08.09.21: kl 14:00
Påmeldingsfrist
31.08.21
Avmeldingsfrist
03.09.21
Sted
Ikke oppgitt
Pris
Gratis
Ledige plasser
20

Om arrangementet

Formål: Bygge kompetanse blant tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i Akademikerforbundet

Læringsmål for deltakere: 
 • å gi innføring i Akademikerforbundets styringsdokumenter (vedtekter - politisk plattform - politiske prioriteringer).
 • å gi deltakerne en innføring i tillitsvalgtes plikter og rettigheter i forhold til hovedavtalene.
 • å gi deltakerne en oversikt over de mest sentrale og viktigste bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.
 • å informere om likestilling og seniorpolitikk i arbeidslivet.
 • å gi en innføring i IA - avtalen (inkluderende arbeidsliv):
  • Formål med avtalen
  • Inngåelse av avtalen
  • Partene i IA – avtalen

Tema/innhold:
 • Info om Akademikerforbundet og Unio:
  • Akademikerforbundets organisatoriske oppbygging
  • Akademikerforbundets lønns- og personalpolitikk
 • Hva er en hovedavtale og hva er en hovedtariffavtale?
  • Ord og uttrykk
 • Hva innebærer det å være tillitsvalgt for Akademikerforbundet?
 • Sentrale bestemmelser (lov- og avtaleverk) som regulerer lønns- og arbeidsvilkår