tilbake

Grensedragningen mellom styringsrett og endringsoppsigelse?

Tidspunkt
23.03.23 kl 09:00 - 23.03.23 kl 11:00
Påmeldingsfrist
09.03.23
Avmeldingsfrist
16.03.23
Sted
Teams
UKJENT POSTSTED
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
16