tilbake

Del 1 Kurs i praktisk styrearbeid for regionstyrer i Akademikerforbundet

Tidspunkt
13.04.23 kl 09:00 - 13.04.23 kl 10:00
Påmeldingsfrist
11.04.23
Sted
Teams
UKJENT POSTSTED
Ledige plasser
Antall ledige plasser:
37

Om arrangementet

Dato: 12. april, 25. april og 11. mai 2023
Sted: Digital plattform: 3 deler á 1 times møte på Teams, gjenta kurset i samme form høsten 2023
Målgruppe: Medlemmer i regionstyrer valgt på årsmøter 2023
Formål: Styrke kunnskap og ferdigheter i praktisk styrearbeid i Akademikerforbundet

Innhold:
 • Velkommen og presentasjon av kursinnhold og hensikt v/ Berit
 • Erfaringer fra gjennomført årsmøte. Kap. 1
  • Valgkomitéens viktige funksjon og oppgaver
 • Regionen som organisatorisk enhet (vedtekter og retningslinjer) Kap.2.2.1- 2.2.6,
  • Roller, mandat og ansvar 2.4-2.5, 5.3
  • Styrets sammensetning
  • Oppgavefordeling
  • Planlegging, innkalling og gjennomføring av styremøter
• Samarbeid med sekretariatet/ regionkontakt Kap. 2.2.7
• Arbeid mellom møter Kap. 2.5- 2.6, 5.2, 5.3