Årsmøte Oslo kommune

Tidspunkt
16.03.21: kl 18:00 - 16.03.21: kl 20:00
Påmeldingsfrist
01.03.21
Avmeldingsfrist
08.03.21
Sted
Ikke oppgitt
Pris
Gratis
Ledige plasser
100

Om arrangementet

Årsmøte i Oslo lokallag

Oslo lokallag ønsker velkommen til digitalt Årsmøte 2021.

Tidspunkt; 16.mars 2021, kl. 18.00
Sted; Teams

Saksliste
Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2. Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokoll
Sak 3. Årsmelding 2020 med regnskap
Sak 4. Handlingsplan og budsjett 2021
Sak 5. Innkomne saker
Sak 6. Valg av styreleder, styremedlemmer og vara
Sak 7. Valg av valgkomité

For påmelding; send mail til; htvoslo@akademikerforbundet.no innen den 01.03.2021.
Når vi har mottatt din påmelding, vil du få tilsendt link til digitalt møte på Teams. Om du ikke har benyttet - eller har kjennskap til Teams - kan du gi beskjed så vil du få innføring og opplæring.

Saker til behandling må være styret i hende senest innen den 15.02.2021. Årsmøtepapirer vil være tilgjengelig fra den 01.03.2021. Send mail til htvoslo@akademikerforbundet.no så vil du få de tilsendt