Årsmøte for TiA

Tidspunkt
09.02.21: kl 19:00 - 09.02.21: kl 21:00
Påmeldingsfrist
01.02.21
Sted
Ikke oppgitt
Pris
Gratis
Ledige plasser
127

Om arrangementet

Årsmøtet skal:  

  • godkjenne innkallingen til møtet. 
  • godkjenne sakliste. 
  • velge møteleder, referent og to møtedeltakere til a° underskrive protokollen fra årsmøtet. 
  • velge leder og nestleder. 
  • velge valgkomite´ på minimum 3 medlemmer. 
  • avgjøre funksjonstidens lengde for de valgte medlemmer (normalt 2 år), herunder også funksjonstid for leder og nestleder. Nærmere regler om dette, samt funksjonstid for andre organisasjonsvalgte tillitsvalgte, fastsettes i årsmøtet. 
  • godkjenne budsjett og tiltaksplan for hvert enkelt budsjettår i perioden etter forslag fra styret. Årsmøtet kan ved vedtak delegere til styret a° godkjenne et enkelt års budsjett og tiltaksplan og ellers foreta nødvendige budsjettreguleringer. 
  • godkjenne årsmelding og revidert regnskap. 
  • fastsette årlig, frivillig kontingent. (hvis vi vil ha i tillegg til Akademikerforbund-kontingenten.) 
  • behandle og treffe beslutning i andre saker som styret legger fram for årsmøtet til behandling.